Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2014

sooomething
sooomething
Ludzie zapomną o tym, co powiedziałeś, ludzie zapomną o tym, czego dokonałeś, ale ludzie nigdy nie zapomną tego, 
jak dzięki tobie się czuli.
— Maya Angelou
Reposted fromautunno autunno viaespera espera
sooomething
I okazało się, że to towarzystwo było za słabe, a nie kawa.
sooomething
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted frommissljud missljud vianiewiastqa niewiastqa
sooomething
8370 a292 500
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viawrazliwa wrazliwa
sooomething
4455 f834
Reposted fromcalifornia-love california-love viaEtien Etien
sooomething
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety. (Rzuć wszystko i chodź się całować!)
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaEtien Etien
sooomething
Nie zawsze możemy być takimi, jakimi chcemy.
— Julianna Baggott: "Nowa Ziemia"
Reposted frompensieve pensieve viaEtien Etien
sooomething
W końcu musiałam przestać spoglądać w przeszłość. To mnie zżerało żywcem.
— Julianna Baggott: "Nowa Ziemia"
Reposted frompensieve pensieve viaEtien Etien
sooomething
8392 cbe2
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaEtien Etien
sooomething
0964 2f86 500
Reposted fromhermina hermina viaEtien Etien
sooomething
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viaEtien Etien
sooomething
9641 82bb 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaEtien Etien
sooomething
1556 9436 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viaEtien Etien
sooomething
9113 ee2f
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaEtien Etien
listopad to połączenie wszystkich poniedziałków roku
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted frompengin pengin viaEtien Etien
sooomething
1422 97bc
Reposted fromgdybam gdybam viaEtien Etien
sooomething
3981 f773 500
Reposted fromhermina hermina viatobecontinued tobecontinued
sooomething
W takim samym dniu jak tamten, może trochę wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec, Człowiek, który śpi
Reposted fromyoungadult youngadult viaespera espera
sooomething
Live in the moment | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl